אילנה אדם

רצף הדורות

דור הלך ודור בא והארץ לעולם עומדת